STT Tên Nhóm Ngày phát hành Tải về
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông báo số 2 Thông báo 24/10/2022
2 Thông báo kết quả điểm tổ chức thi mẫu cấp Phòng GD&ĐT Thông báo 16/07/2022
3 Thông báo 571 về việc tổ chức tập huấn Điều lệ Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 – Cup TOTA Thông báo 30/05/2022
4 Quyết định 1359 về việc thành lập Ban Tổ chức Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA Quyết định 20/05/2022
5 Quyết định 1170 ban hành Điều lệ giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA Quyết định 27/04/2022
6 Kế hoạch tổ chức Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA Kế hoạch 23/03/2022