Quy định và hướng dẫn môn cờ vua vận động
Quy định và hướng dẫn môn cờ vua vận động

Cờ Vua vận động đã được thực nghiệm ở một số trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và một số địa phương, được đông đảo học sinh tích cực hưởng ứng, bởi đã tạo được sự hứng thú, háo hức và hình thành nên hoạt động giao lưu thi đấu tích cực, lành mạnh trong trường.

Hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo tổ chức tại một điểm thi đấu

Ban hành kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Giải cờ vua học sinh phổ thông năm học 2022 - Cup TOTA.