• Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông báo số 2
  • Thông báo kết quả điểm tổ chức thi mẫu cấp Phòng GD&ĐT
  • Thông báo 571 về việc tổ chức tập huấn Điều lệ Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 – Cup TOTA
  • Quyết định 1359 về việc thành lập Ban Tổ chức Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA